Surahammar Fido famnar

-mitt jobb?   -fortsätta som nu?

kempa för.........

- ser ljus  -  vem?

sende kend namn

hjelp havet följa din väg

- ser !   varför otydligt ibland?

när du fönster ventar komma fönster visa god band

- ljuset ?  flera

jaa varje son följer din andes väg

- namn min ande ?  nu

där veldig namn,,,tham är list i skina,,,han hals följer

- hur fortsätta på datorn?

kempa ras är hell

föss då panik som mörker ventar hjelpa

- förklara raset?

jaa

se mantel i tvärs

en finner hemnd för eld

- av vem?

av en tist kellas föll

be

du visar jomala

din andes röst

så fönster ger verlden namnet

Ave finner fönster

fem ger sinnets jag

- förbereda?

kom kom kom kom i lest sent i göm,,,kommande rullväg,,,jaa,,,Jesus är ventans röst,,,havet visar dig kempa för Allsmäktig röst,,,bara famnen en tyst följer din väg,,,Gud kenner din selvande band,,,rör ventans Imanuel som hör elden kempa

Månd.

-hemma - vila - varför så trött?

för din sav finner köld i rum

då finner Jesus din hand

se du ska famna Guds rum

som hjelper verlden finna namnet

sommarfamn