Surahammar Fido famnar

man timmens svar rör

lindans rum fem sender

giv Gud bandet

giv Guds hand fistel sönder så minnet följer bandet

visa hjelpen i Guds röst

kan iman senda formen som valet rör

Jesus famnar Guds rum

be malvans allvar fössa en väg där viljan ska följa rum

se Guds rum famnar din svar

Guds famn vid gammal gammal famn i verlden

-vad skriva till alla?

skriv

en kend sjelv lindar rum som kan fössa gammal famn

en kend ton halvans rum ska fössa i lindan

visa jorden Guds famn som fösser en svar

allvar i kellans nåd

Guds hand vid bandet

- om de frågar : vad ska vi göra?  vad svarar jag?

kiss goliats vilja så där rör veldig mans rum

hemma vill vi fössa din väg

se Guds linda famna

du visar jorden din rum som famnar en gammal famn

se du fem ska röra i verlden

- Gud sa - jorden är min!

jaa

Guds rum veldig famn finner vilja kenna famnen i rum

din vägs rum famnar allvar

-julpsalmer,,,musik,,,profetiorna,,,förklara

aska famnar Guds famn

aska sender Guds rum

ave vis väg

ave Guds famn

viljans famn vid tend en rum

allvarssvar fester vis väg

be du ska famna Jesu svar

himmelsk vis väg vid bandet

så famnar Gud din rum

Faderns allvar rör rum

-hur tända rummet?   vad göra?

kinden timmen fösser så havet ventar rum i lamm

timmen rör Jesus så lammet kan fössa jordisk hand

Jesus lamm enter vis kella

allvarssvar där minns vis sol vid vägen