Surahammar Fido famnar

minns vägen som famnar

minns vägen som rör

minns allvar som svarar

minns allvar som svarar

minns allvar som svarar

giv kellan nåd i bandet

se domens enda jag ska famnen röra så lammet rör svaret

ave Guds väg

ave Guds väg

ave fin rums goda kella

-råd i vardagen?

famnen ska bistå lammet

dagens allvar är dimmans svar

jaa

dimman är hjelpen i famn

 

hör domens tempelrum senda namnet Jissus i lov

vi hör Guds vägs ton

bindande famn som ser Guds famn famna

- råd vad skriva?

ge nomeno rum som svarar elden i vägen

jaa

du fester nåd i famn

se Guds havsrum rör Fadern

jaa

Guds svar rör given rums svar

en andessvar som famnar

giv hjelpen i vägen

giv rums väg famn

se du följer vägen i famn

- skriva det här samtalet?

skriv jordisk famn ska vilja röra havets sinnesväg så Gud rör viljans dag

venta Guds hand som rör viljan i Faderns sols svar

visa jorden vi fem rör i Faderns himmelska rum

så lammet famnar Guds hand som följer din väg

- till alla?   skriva vad?

skriv svaret följer minnet där tonens hand sender hjelpen

ge din nera famn till följets rum 

så Gud rör Faderns famn

- det här?  till alla människor?

människorum hör du din famn visa Jesu allvar?

- tänkte alla skulle få råd!

andens lamm - en timmes sol - en vägs kella - en rums andessvar - ska visa hjelpen som vi hör rusta dimmans lamm

evan du hör din väg

jaa

Guds allvarssvar

jaa

Guds famn i lindan

du visar given väg som famnar

du rör rum i verldens tvag

lammets kellas ave

jag hjelper viljan i rum

du ska famnen senda

så lindan följer bandet

andens rums famn i Faderns kella

ave Gud i famn

ave rum i rummets sol

himmelsallvar visar ljum

lammets ton i famnen

en andes linda ave given väg

timmens famn vid jorden