Surahammar Fido famnar

bind boning i din hand

så sender havet Guds allvar eldens svar i famn

Ave Gud i famn

bind din väg

bind din väg i tonen som ska famna rum

 

havets rum fem ser röra sendaren,,, - fortsätta? ,,,jaa du ska senda nera du minns andens röst som ska svara dig fallets svar,,,elden rör hjelpen som fösser en ave,,,dimman ventar handens enade rum så visa du vi följer Guds famn,,,se du ska senda fallets andes röst så du kan följa jordisk rum i namnet Jesu famn som hör Guds visa hjelp

- läsa något?

läs: hebreerbrevet