Surahammar Fido famnar

 

 

 

Dälåg nu Ruffen, sti´rrande ett dygn

åpp i hi´mlen dän blå

egäntligän boordeán sytts mä flera stygn

men här ingän hjälp finns att få.

 

Kra´ftän vändä åtär, å Ruff säj nu beger

att försöka sin husse å´återfinna

liinkande på tre ben,han nu ser

staadäns ljus i mörkrä brinna.

 

Tä´nkär på ett kööttben å en sme´ekande hand

som sköönt övär kro´ppän väärma

Väcks i sina taankar av ett yngre rövarband

som sakta mot en dam säj närma.