Surahammar Fido famnar

giv rusta för tyst famn

hur fortsätta ?

kasta tyst tvagstig,,,santa visar yster vilja,,,hasta vill vester se,,,du Mester lim famnar,,,menniskor kiss giver,,,hell ska kenna tom rum,,,tyst hjelp venar famna,,,jenta giver summan,,,malva är hjelpkant

hjälp ta bort min oro

Gudstav est tvist,,,jentan mellan vinter och sol

varför ?

för du distoria hjelper,,,Gud visar dig vi var gift(gåva) före vår band,,,ja,,,vi såg kellare i kölden,,,minns ljum röst,,,havet summan famnar,,,vi såg eld,,,vi såg ljum röst,,,vi elden rörde,,,kant i stor sammanrum,,,där vi salva gjorde som fast rörde,,,besta visan hjelper visan,,,est giver livet för svaret,,,där distoria hjelper vantastisk gift

jag?

menniska som rum visade

du?

tyst timme (viskar)

varför tyst? (nu viskar jag!)

för tuman vester hjelper,,,giv rum för lamm,,,gammal ventan hör rum

kommer gamla väntan visa sig?  eller i det tysta?

jag ventar hjelp från vis kall

du ser vi santa rör

vi hör du selver i hjelp

Gud santa vill röra

tyst vi hjelper din rum

giv allvar

Gud sender din minne

tyst selver i band gammal rum rör tumans jid

kant elskar be för gammal rum,,,en aska ger famn,,,finn din minne i rum,,,havet vill se jordens famn,,,hender ventar famna,,,

konkret? gå till jobb som jag skyr? min mage?

vi hör

du mellan gammal famn och jid

rör saven

du hender sellskap finner

konkret!

Gud minns

se,,,hjelp du famnensalva,,,kall vi hör,,,du sender min menniskokamp,,,be vi lest sellskap ser,,,öster hör,,,vi giver dig rusta,,,där helsar summan,,,man rustar Guds ljumma salva

vi visar dig salvan

 

Gud rörde

vi hör val

vi elden rörde

se gåvan är tyst band

rätt lämna?  bara gå?  förlåta deras okunskap och gå?

hjelp Gud röra salvan,,,vi ser rum

gå dit och bli förnedrad,,,må dåligt i magen,,GÖR JAG GUDS VILJA DÅ?!!!

enter Jssus kall

vi ventar famna

din rum vi salvan visar

öm

tinder är du

KAN GUD VARA ÖM OM JAG MÅSTE UPPLEVA ALL SKIT HÄR?!

gell sender du

Jissus är rum i vishet

du ska visa lamm

giv din rum svaret

jag kryper,,,så hjälper ni mig resa mig efter varje slag och förnedring ??

så??

VARFÖR?

tala om meningen med det ?

se

sender nåd

när jentan visar tyst dom,,,venta vi sender santas fina aska,,,besta velig vilja ventar rusta för menniskor i salvans svar

böna

böna

vi visar dig famn

ja ok,velig vilja,,,säg då rakt ut vad som är bäst så jag förstår!

hjelp Gud röra famn

vi hör

i det tysta?

hjelp Gud visa lamm

i det tysta?

giv Gud viljans röst

du hör vår lest

viljans röst-på datorn?

kasta din sendares fantastiska sav

ja visa vår lamm

så hör havet din jid

straff eller ära få kämpa?

fönster hör tyst hjelp du famnar

ja

be

vi hjelper din famn

 

Gud visar verlden

be

be

be

ventans visa vi rör