Surahammar Fido famnar

vad är syndafallet?

kellare helsar

vad är synd?

där visan enter mörker

jag selver  , se

ja synden mörker pandera  , kall hör

lemna varje famn sinnets ros

..förmedla om synd?

När dom lemnar synd

famnen finner sinnet

vilka synder finns?

när dom hör skada human

när dom följer girig sommar

ser hörn    veldet följer

hörn är mörker , se  lämna

sönder följer verldens eld

sönder öm hör

helsa famnens gift i sommarfamn ( i gift uttalas g som g (ej j)  )

synden hör veldets enda jag

kant helsar så.      Mer?

menniskan fönster har  -  din gåva är famn

eld du visar famn

domen var hela allvaret

Gör så eld vis, så hör alla val som domen rör