Surahammar Fido famnar

samtal :

vakna vi hör

vakna ljum lamm

vakna din rum famnar

visa Guds lamm

visa rummet för havet

jaa

rummet minns famn

famnen nu famnar

du visar sinnet

Gud famnen finner

Gud fester viljan

ha stig i din namn

Gud famnen minns

hjelp rummet se

14/5 02.00

hjelp Gud se

jaa!

hjelp svaret se

jaa!

hjelp viljan famna

ja!

visa rum för svaret

hjelp rummet finna famn

Gud ventar Faderns son till rum

hör Gud visar dig jord

Fadern säger:

venta din givna rum

verlden enter sellskap för eld

havet sender tinder

tacksam !

där hör inter din gamla kommande däst

kend anti selver

Gud ska finna (gåvan) gift vid din famn

vorde ska se famn

Gud Fader säger:

gör Guds tjänst

mentor är god visa

Gud säger:

öm famn sender rum

Gud säger:

hjelp havet finna famn

tend

veldig

söm

fast

eld

helsar

jaa

din allvar

din namn

ventar ventan

vid hjelp

god dag

hjelper fall

himmel hör

en tids ande

19/5  20.10

" cancer "    fem nära,en lever !

veldig pant fester elden

Gud giver syndens avvisning

jaa

hjelp havet famnen finna

när jorden tender svaret

kenner Gud kallband

kasta Guds famn

se solens ton

hör gift vid rum

ge Guds rum

finner du solen

se gåvan röra solens ton

min gamla rum är famn