Surahammar Fido famnar

läser tidigare samtal,,,ska skriva - hjälp - rätta!

jaa

hender himmel finner i vägen

enad famns svar är i vägen

havets fina famns svar visar vi i famnens väg

Guds kellas svar i famn

visa du Faderns fina svar

Guds famns kellas röst som vill röra hjelpen

vi svarar veldets tons famns svar så du vill röra Jesu rum vid kall

vi famnar malvas svar som famnen finner i viljans bindande röst

Guds halva visar kellans svar där rosen fösser en andes allvar

var jordisk rums minnesväg så nomenos svar kenner Jesu väg i bindande rum

himmelsbandet är Guds kellas andes famn

där vi sender gammal allvar i jorden

ave famnen i svaret

ave famnen i vägens svar

kellans famn visar vi så lammet felsignas av hjelpen

anden allvar rör

ave Guds band i svaret

viljans ave bandet i rum

fest i hjelpen

fest i famnen

fest i veldig Jesu rum

valets ram i famn

 

santas visa lamm följer rosens väg i famnen

där hjelper Guds famn verldens nåd i rum