Surahammar Fido famnar

Gud timmen nära famnar

hur fortsätta ?

mentor ja visar...kan ros namnet nåd ramen tvaga?

vad tvaga?   mer tvaga??

där jante ser sulami kenner...

ok. festet mellan mig o Gud,vad ska jag säga om det?

vad ska jag göra för festet?

sellskap seger:du liver band helsar...jante elskar...lemna fin rum...visa livet du är son till Guds ram...halvan manar vara enter lemna dom...

hur visa livet jag är Guds son?...alla är väl Guds son?...vilka?...

(h)  (h) selvande liv ber kall höra...där gör eld vis bana...mantel nermar sig Guds famn...be...var lamm...

vem?...vad säga till alla?

nemn allas tumansvar...du hör...ja, veldet söm famnar...

säga så?

Fadern lovar,jag vurstensvar...helsa barn du var kend malva...säg:tiden hör Faderns ros...hör alla famnar...

i bibeln står Jesus lovade eld komma?...när kommer han?

han är lov istamento...tvag gör barnhimmelsval...

jag tvager?

fem tvist eld lemnar...kend finner var son...tiden är humans roman...ni gör vis lemna gåvor för Faderns omen...eld sönder humanallvar ser...eld sår feste...vis kan rum famna...din visa kan binda former under sendarens livsgåvor...nermare val ser ljum så...helsa rumöm gör sinnet...tusen kan vi valet benda...hör vi kan summan se...gör lamm för son i famn...

..med??

minnet var henderna som bönar sår...est kenner du fester hand...giver gammal band...binder då fin summa...

..hjälp!

vi hör din summa...fin eld ser gammal allvar...måna då vis summa...kend helsar:gör humansanta

hur?

du ser vi tiden namnet ser...hymn är livet...fester kall för gåvan...gör två...du var tidens famn...söm listar lömsk hell...

hur förhålla mig? vad göra?

kommande allvar gör verlden...ni saknar val...kommande allsmäktig du faller för söm...bend göm så vi helsar

gömma?  förneka?mina samtal?  min kärlek?  mitt allvar??

fem tvivel hör göm

Gud säger: tvärs hör vår namn...helsvar fester rum...du var göm son...

Gud säger: famn ser barn...eld rör giftsöm...se man helsar fantastisk...Gud hör son...

Gud - vad är allvar nu?

tyst eld kasta

öster ser bunden ros...verldens pest hör du eldskam var...du selvande band var...

ställer upp?  hjälper?? om någon vill mig illa?

Fadern hör...båda rösteld för Guds jag...gå...hjelp hör...famnen läst...jag lest...kasta mantel...se...Gud visar hendernas namn...göm Faderns ristakors...Gud menar,hender listar österhand...var din barn...human manar göm så hender...jag elskar famn...hustaven selver...Guds famn kan se...Ja, helsa ave son för namnet kend kall...eld,hinder är tvivel !!

ja.tänker på jobb,jag tvivlar festet,alla människor,ja,så tänker jag...

verlden eld tyst sol...se var eld...då var god interminne...

..om jag försöker kasta mitt tvivel,vad gör jag sen?? vad göra?

havet veldet jagar kellare...pest veldet tvärs svarar...ge god bana...timmen havet kan famna...

..ber hjälp vägen dit?...

lest tuman gammal allvar...Gud nu aska finner...lesten fester fysisk namn...kall hender når

 

hör  vi  hör