Surahammar Fido famnar

samtal

meningens svar helsar famn

rusta rosens rum

visa Guds svar så du fester namnet

allvar visar Gud famnen

rör namnet

himmelsrums röst i jorden

 

Guds famn kan svara nådens band

enad rums väg ska se hjelpen röra famn

andens hjelp är vis i rum

Guds hand allvar rör som kan famna famnens sinne

visa du rums gamla svar

så du sender en kellas famn i vägens ton

himmelsminne är i famn

dimman famnar rum

 

hela dagen famnar

hela dagen svarar

hela dagen sender

viljans rum i kall