Surahammar Fido famnar

en vilja rör solen

en svar rör rum

en vall rör svaret

en skola sender fin svar

en vägs band rör solen

en vägs rum rör visan

en santa svar är Jesu famn

en rums rum ave Guds lamm

famnens hav vid Jesu hand

 

minnets visa sol ska famnen finna i Guds hand

 

jaaa

Jesus är vid din svar

Faderns gamla givna vägs sols famn i timmens nåd

ave din väg i rum

ave Guds väg i rum

jaa

din famn är eldvägs allvar

så visa du din vägs ton

så du famnar Jesu svar

viljan är i Guds famn

ventans hand som famnar

vi rör din famn i kellans svar

be du ska famna verldens allvar i tonens rums väg

var rums band i Guds kellas allvar

ave famnen i verlden