Surahammar Fido famnar

tvivel elden varnar

 

Dimman

tvager

hjälpstavsfamn

velsignar

jordens malva

din bend

ventar famn

tvärs sveper lov

något från dig till mig ?

tvivelmestare

till alla ?

tvärs sveper livet...handen jon sveper...sönder verlden gör...kom jag helar vis svar...din jag livet svarar...nemner fin svar...gammal vis famnar...min sinne giv val vi famnar...när du barn rör sender Gud vis livssvar...du elskar vis dag...sommar famnar...

en kallvisa tusen valde

fem sender jordens svek

ja var livets val

när du elden gör

är vi namnet jonsvar

salva var du för sendaren

du ser val för sommar

alla kenner val i famn

se allas visa val , vi helsar

giv umbäranden jons lamm,där ser livet fin namn

Guds allvar hör så jagets mantel

verlden svarar

jantesvar hör

menniskor lemnar lömsk svar

kan rum vara listig i allsmäktiges jag?

hålla mig i bakgrunden?  tyst?

där nu semre jag sveper

OK visa mig!

Ave binder livet för svaret...barn eld ser...öster valde ros i malvan...tusen famnar vi erver...hav kenner livet som är gott,ja Thäm se din namn över allvar...din val är santas santabind...eld svarar göm var hell...giv alla joners hand vi sveper...när du valde sinnets jag sende livet tusen rosor...hör val...se handen vi valde...man valde tusen jag i santas malva

tell  tell  tell me svalans visa...din mast följer svaret...menniskor öster eld dväljer söm för sol

där ser livet fin namn