Surahammar Fido famnar

en tom tanke svider oftast

sträva efter att vara tillsammans  -  en dag är idag

studera en del i en annan vinkel  -  forna dagar framstår som finter

spänn din tanke till tro  -  visad makt är vän  -  be

krans kom som våren  -  bara vid solens kant tror vi

vakna så är du där

tankens livskraft formar dig

uppväck din del andligen  ,  ta din väg  ,  förverkliga  ,  sovra

vart ögonblick får sin vishet

skapa vedertagna tankar

dagen är i dig

dvalan andas

dela försoning

bedjandet skapar vishet

sakta får vi tro  ,  visdom är förunderlig  ,  tveka inte

grip en tagg för andens skull  ,  om jag sticker mig?  du kan ,  jag är inte rädd om det gör ont!

sko dig inte  ,  förmå dig att vara fri  ,  hur ?  ta en del för alltet  ,  vig din tanke för vår del

över en ökensand törstar vi alla

öppna med hjärtat  -  så ett frö