Surahammar Fido famnar

samtal

minnet rosen enter

svar i famn rör hjelpen

havet sender tonen från solens ande

be  god famn minnas rum där du salvan famnade

be  rum svara svaret som solen rörde i jorden

enad famn svarade

du svar i svaret skola venta en vis svar där Guds rum svarade allvar i famn

du såg famnen röra andens famn

du såg jordisk svar famna i verlden

du svarade jordisk salva där du sende Guds kellas famn

jaa

du var Guds tons famn

du var Guds svar i rum en famns väg i rum

Fadern rörde Guds svar

så du såg kellans svar

jaa

vi rörde Guds santa

vi famnade Guds svar

se där famnade du kellans väg i hjelpen

anden såg vis svar där Guds rum fösste kellan

ave Guds svar i jorden

minnets rums väg i famn

så famnade du svaret där kellan formade vis famn i rum

himmelsfamn vi minnet du skapar fast ska svara jordisk svar i famn

enad gammal band vid rum