Surahammar Fido famnar

sök allvar Gud sender

send din sav Gud sellskap var

hjelp du ton nera rum hjelpen sender

var vis famn

tend Guds sinne

hjelp val för din svar

ge rummet tinder

ge saven famn din famn var Faderns sav

giv Gud svaret : Fadern är valet

var din svar i jaget

gå linda mantel

Jesus råd?

famnen rör din rum

anden råd?

gå till domens svar

Gud råd?

kall är famn

fortsätta som nu?

du ska så famna val Gud ser

var salvans malva

Gud fester son

Gud rör lamm

fast är Faderns famn

Gud är lest i svaret

Fadern är svaret

kasta Guds sommar över solens timme

.......se verlden teljer nera dom

tender den lengtan vi var........

Ave visar du

Ave visar du

visa verlden du hör vår sav - kall helsar Guds mantel vid jord