Surahammar Fido famnar

eld halvans enade kella

eld famnens ris i vägen

visa du famnen som svarar viljan i vägen

visa du solens svar i famn

allvar hjelper

allvar finner

en rums famns sinne

inter är i vägens allvar

Guds svar är i vägen

minnets svar i jorden

estradens famn

estradens sol

visans sendare

visans gamla rum

kenner rosen fin svar

kenner Guds ris famn

enad rum rör himmel

enad rum famnar viljan

visa tonen i jordens ram

visa rosen sinnets svar

ave Gud i famn  ave Gud i hjelpens svar himmelsrum vill röra

elden famnar hjelpen

giv Guds svar vid bandets svar

kommande rum famnar

kommande rum rör hjelpen

allvar kan senda famn

ave famnens svar

hjelpen vester rör istoria

istorias svar famnar Fadern

andens nera famn rör vi så kinden rör verldens famn

nåd i svaret

ave viljans allvar

hela ramens vester sender

ge Gud famn

ge Gud svaret

allvar lindar vi i rum

famnens sendare fösser hjelpen

ge Gud sellskapsrum

ge Gud nådens eld före lammets sendare finner jordisk ram

allvar visar hjelpen

ave famnen vid svaret

kommande väg lammet ska ha viljans svar

Guds lindas famn visar vi där kellan famnar allvar

aska svarar en famn

eldens svar där rör nådens väg

himmel fösser famnen

viljans ande är vid veldets nåd

ave hjelpen i famnens svar

hela allvarssvarssellskapet ska fössa

nera famnar rosens dag

enad famn i verlden