Surahammar Fido famnar

hela allvaret famnar en andes famn

hör

Guds famn rör famn

hela famnen är vid solens sendare

anden är vid fin sols svar

ge Guds svar som famnar

hela giftens sinne är solens famn

en famns sendare vid kellan är i festet

var allvar i vägen 

solens famn i vägen sender en helaftons hemmasvar där rum finner kiss i famn

en andes famn är i kiss himmelssvar

evans väg är du som famnar kellans dag

evans allvar fösser ave Guds famn

hela bandet minns minnets sinnesandes famn

evan föss du famn i jorden

 

 en svar

 en rum

 en sol i vägen

 

 en sendare

 en santa

 en kella

sinnets sol i famn

 

 en väg

 en svar

 en salva i famn

Guds kella i minnets nåd anden sender i famn

 

 en timmes sol

 en vägs rum

 en visas svar

 en kellas gamla famn

 finner sinnets nåd

 famnens minnesväg i famn