Surahammar Fido famnar

samtal

sellskap sellskap fösser som allvar är i famn

en timmes famn är i vägen

en rums väg sender rosen

en famns fall rör Jesus

kiss rör famn

ave Guds ton i famn

hender är viljans feste

hör himmelsfamn svara

istoria är timmens famn

som finner kiss i jorden

ge Gud rum som svarar viljan i vägen

- rätt skriva?

jaa skriv du famnens tons svar

Guds tinderrums famns sendare är vid svaret

be famnen svara rum i Guds ton

- skriva mer?   datorn?

skriv

aska minns solens svar

visad famn rör Fadern

allvar finner jordisk svar

kommande väg visar nåd vid famn

allvarssvar visar du som famnar kellans famn

visa du tonens ton som vill festa kiss i vägen

var famnen som fast rör en väg i Guds rum

var svaret som finner nåd i svaret

var Jesu svars svar som kenner kindens famn

var viljans väg där rum fester andens ton i vägen

Jesu rum fösser vis svar

kommande väg är vid bostadstonen som fösser sinnets hjelp

var Guds svar i vägen

eldens vägs rum där famnen sender en kella

himmelsfamnen rör vi i Faderns fall

allvar famnar Fadern

vis rum kinden sender som fallet finner vid rum