Surahammar Fido famnar

 

  rör   tend   följ   gå  

min sol finner vis famn

enter nådens visa svar

hjelpen följer namnet

föss vis famn

föss vis famn

visa rum vi rör din famn som kan senda Jesu svar

gammal namne fester vis svar

eldens nåd i famn

enad famn visar himmelsfamn

du vill allvar festa vid bandet

jaa

Guds rum följer nera vis rums ventan som famnar nera din svar

Guds rum är i vis famn som ser hjelpen allvar famna

Guds famn ventar se du ska svara vis röst i din andes kella

där är Guds rum vid hjelpen

vem rör rosen

vem rör kellan

vem är i nådens ton

tender din kellas havs halva

du dimmans enda famn som ser hjelpen allvar röra hela Guds sols fall i jorden

skriv vi svarar nera nådens ventan så fösser du vis rum i Guds hand

skriv så vi tonen ska fössa i viljans allvar som är vis väg i minnet

bindande famn i verlden