Surahammar Fido famnar

- klimatet råd?

heaven andens sellskap ska kenna vem är Gud

jaa

vem är Guds famn

vi hör allvar i jordens svar

enad ave vi ska röra

ave famnen vid nådens visa rum

- ska bli 34 grader,,,skönt nu på natten

,,,minns svaret,,,Gud nimbus famnar,,,be bandet senda lindans livsväg som fallet finner velsigna,,,vem lemnar elden i dimmans rum,,,vem rör Guds sendare,,,vem allvar svarar i hjelpen,,,ave vis svar i famn

-mer?

viljans malva binder en svar som fester hjelpens väg,,,Guds halva famn ska nådens vilja svara,,,bandet famnar hjelpen,,,du ska famna vis svar,,,du ska röra tonen vid minnets lamms väg,,,Gud visar ave vis svar,,,

-ska bli 35 grader idag :( 

meningens andessvar rör nåd i famn

visa vägen i rum som du följer

visa famnens sols svar där Gud kan svara famn

askas sols svar hjelper vi fössa Guds linda där du svarar en rum i vägen

jordisk visa i viljans ton svarar elden vid bindande hjelp

viljans väg är du som timmen svarar

Guds kellas vägs famn minns solen hjelpa allvar

estradens allvar skapar

havet ave famnen ska tonen senda i jorden

viljans väg famnar

- allvar nu?

andens ton svarar: en kellas hjelp ska fössa lammet

där hjelpen kenner famn

du ska finna nera vis hjelp som svarar mon allvar famnar

ave ris i Guds linda

- göra?

jaa

Guds svar ska nåden svara

allvar hjelper minnet i Guds svar

- göra aktivt?

famna veldets hjelp som en tons linda rör

elden finner handen

enad Gudsfamn i rum

- skönt i det tysta- andra skulle skriva på FB

(he ,,, ler)

hendelser elden hör hjelpa Gud i famn

Guds helvarma famn som svarar hjelpen i formens nåd

- överlåter

vi timmens enade kellor ska famna du följer Guds hjelp

vi ska fössa nera nådens rum Guds hjelp i famn

aska skapar anden

aska famnar svaret

ave kellans svar där Gud allvar svarar : famn allvar rör

- skriva hela?   delar?

svar i lindans kommande famn ser hjelpen röra föll rums väg där rösten ser vis kellas svar,,,eldens nåd famnar vis hjelp,,,skriv du dagens famns svar där hjelpen sender en väg som hör rum svara vägens visa famns sols svar