Surahammar Fido famnar

nera är namnet

ventans rum svarar

kommande svar ser du ska hemma ris sav festa i din svar

Guds famn famnar

vem rör vis

vem famnar

jag är i din famn

jag är i din famn som fistel rörde

-vem?

jag är Jissus som fallet ris famnade

jag visar dig mantel

jag hjelper dig fistel ris svara

menniskor rör minnet

minnet av namnet

jag hör malva

jag Jesus rör vis famn

hör din rum se val

val i famn

fall faller

velsigna famnen

velsigna vis allvar

fest jordisk svar

minnet elskar hjelp

be lindan senda famn

ventilen enter din visa jord

Guds verk ventar vilja se din minnesfamn

gammal allvar ventar

se nådens jordiska val

famnen faller vid vinter rum

venta vi ska famna

namnet faller i famnen

jaa

kommande hjelp elskar famn

Gud rör svaret

band är i famnen,,,nera din famn sender jordisk svar,,,Imanuel är i domens rum,,,Guds svar i tvag band,,,

-bandet?

be svaret röra din jordiska tvag så svarar vi bend band i vis rum

-lite rastlös-överskottsenergi-tankar-göra något

vi ser du velsignar rum,,,jaa,,,du skapar fin svar,,,gammal namn ska visa dig namnet i din rum så fem kan senda tinder i jord,,,minnet är fin rum i famn,,,ena jordisk sendares famn,,,där elskar visan sinnet,,,fallet är i famn som du ser hjelpa tvag i verlden,,,han är jordisk fin svar,,,som nesta fina svar ser din namn röra famnen,,,havets famn ska hjelpa dig,,,famna allvar i ton,,,där minns vi din santas rusta famn,,,

ave sol i jord

ave god famn

ave hjelp i fall

ave famn i din hjelp

ave kindens rum

ave Guds svar

ena sommar i dagens svar

ena hjelpen i verldens ton

ave din eld rör vid tham

-vem?  ger?

ampel lindar en famn

ampel vester svarar

-råd mig? vad skriva?

hjelp god rum senda svaret

svaret är :

band fem rör