Surahammar Fido famnar

där famnen skapar         famnen sårar minnen  

nedan havet                                                   finn alla trons anor

önskar man                                                    andra livet

                                                                     är över

alla                                                                Fadern Skapares hand

enar svaret                                                     alla ramar jagar

                                                                      finn min liv

livet    

älskar famnen                                                  man anar nåd

 

lammet 

får vandel

 

en svarar så