Surahammar Fido famnar

skriv viljan är ventans röst som hör skelvande ventil svara jag inter rör så fem rör rum

viljans röst famnar rum

istoria hjelper svaret

havets svar vid sommar