Surahammar Fido famnar

be nådens namne röra din väg

hjelpens svar som svarar din väg

-idag?

skriv visa din rum för nådens nimbus så lammet famnar rum

- skriva hela samtalet?  delar?

skriv du finner Jesu rums allvar

så lammet svarar din väg

visa jorden Guds linda som famnar rum i famn

allvarssvar är din svar

havets lamm i vishetssols rum

andens minneskella

jaa

Guds lamms fall i Guds sols svar

-Jesus är,,,

han sender min ton

lindans räls

Guds kiss i famn

verldens lim vid jorden

handen ska finna kend tvist,,,olika limmande gåvor,,,kom i timmens ton så hör vi solens gift(gåva) i rum

- ta med personliga samtal?  vad?

hemma tender gift estraden som visar himmels havs gåva

kom i vis rums ton

kom i timmens ton

kom i vishetsallvar

himmelsk allvar är hjelpen

- hjälp!  rätta!

jaa vi rör famnen som hör nådens famn röra elden i ave famnen

havets hand i jorden