Surahammar Fido famnar

Guds jag veldig öm famn,,,så hör home din rum fistel röra,,,Jesus ser du visar sol,,,be dom fönster svara kind

se vis val

din väg är svaret

Faderns tinder

finner famn vid vägen

jaa

Guds famn minns rum

namnet ventar din svar

inter hjelp följer jord

Jesus följer svaret : kind helsar famn

när verlden sender din skola hjelper rum svaret

jag Emanuel eldenfamn

be - landa i famn

du ser över havets ton Jesus,,, Guds famn fösser din rum,,,gå,,,vi sender din väg i jord

  

                                                                                                                                                                                                fem enter jord i din väg

Mester hjelper din svar

rusta havets sinne

 

menniskor hör din väg

meningen är hjelp var rusta före en famn så hell fösser Ave vår eld

 

hjelp jord fössa kind

hemma famnen ser jord som följer dom

-händer ? jorden ?  människor?

ser sav i köld,,,du ska visa din rum för Gud,,,sen hör vi hans hjelp,,,minnet är ovan din sol,,,se,,,Guds famn är allvar

Jesus kalv ska sönder ena,,,där ger Gud god sommar,,,menniskor ska Jesus linda famna,,,god famn Jesus följde

-tänker varför - gråt i halsen - allt nedtryckande - tar ju aldrig slut - knäckt  !?

vester kindens pina

jagets lemna kind i skolan

var nesta hjelp himmel famnar

rör din väg

Jesus ser famn

du hör Faderns hjelp

din svar Jesus svarar

- få bibelcitat idag ?

ja du kan läsa besta svaret i Mastens val

i Simons början i kapitel 1  vers 11-15

där helsar jag din namn