Surahammar Fido famnar

samtal

Emanuel finner kiss i lindan,,,se vem visar din sol,,,se Guds famn är i rum,,,jaa,,,vi rör rum som fast halva famnar,,,en allvarssvar vid vägen är viljans famn,,,ge Gud rum i famn

- gör så!  allvar nu?

fem kan till anti solens nåd famna

- förklara?

när du jentans sol ska famna rör du vis hand,,,vi hör Guds famn vid vägen

- allvar för mig nu?

se man tist i lindan är Guds lamm,,,din väg ser andens nåd,,,din väg minns Guds lamm,,,ave vishetshand som är veldig hjelp i famn

himmelsväg visar dig lindan som famnar Guds väg

be

bostad svarar nåd i famn

hör Guds fina hjelp som famnar din svar

eldens visa väg i Faderns hjelp

ave vishetsfamn i gammal gammal sols väg

samtal

santas sol är vid vägen,,,havets väg vid famn,,,bind Guds väg,,,visa vishetsväg vid famn,,,allvar är din väg som famnar,,,

ge god Gudslava i famnen,,, enad jordisk svar som följer viljan i famn,,,malvas himmelska sol ska visa din väg som famnar malvas famn,,,jaa,,,ventan lemnar hender så du hör lammets linda i vis väg,,,varje givna vägar ska nåd visa lov i vishet,,,så nådens nera hellsvar hjelper viljans väg,,,be,,, vi famnar vis väg,,,visa vägen i rum

-gör så! magen ont! allt runt!  -ber - hjälp!  mycket nu

var ventans tinder,,,enad vis vägs ton,,,var Guds väg vid famn,,,var Jesu sols ton i famn,,,ge given väg viljan så famnen finner sinnets ton,,,andens famn rör rum i famn

- .......

kende nåden vishet?

kenner du fallets kella?

eldens ventan är Guds havs visa famn som fentar visa rum andens allvar i vishetslinda

ge Gud god vis väg

ge Gud lindans ton

visa vem rör rum i vishetslamms famn

ge given väg tinder i vis famn

andens hand är i veldig kellas allvar

ave vis väg i Faderns svar

bostadshavsväg lindar din kella

Jesus sender din väg i famn

Faderns rum är Guds famn vid vägen

be

allvar ventar din svar

himmelssvar som famnar

ge Gud din band

ge Gud din rums veldiga famn

var himmelsröst vid ton så lammet famnar bindande mon

visa Guds linda så du famnar en väg i famnen

meningens tinderrum i havets lamms sol

-råd mig!  skriva samtalet?

skriv du vis vägs sols famns sendare som följer nådens vishetshand

skriv du vi är i din väg,,,vi är Guds lamm,,,vi famnar minnet i rum,,,jaa,,,minnets sols vägar i rum är kellans dom i famn

enad band

enad bindande rum

enad elds havs kellas eld som hör Guds rum famna

ave Guds väg i svaret

be

Guds lamm ska visa jorden rum i vishet som fem rör i hjelpen

bandets sol som famnar

du visar havets kall i famn

ave famnen i nådens visa rum