Surahammar Fido famnar

bunden famn

paradisets tid

gåvornas est

allvarets est

gör allas pandera

tiden är summans

selvande ymniga halva

eld gör hela rösten

bind ja bind

varje kastasvek i Ave

båda

barnet rum famnar

min visa

kenner jag

  din val

  elden gör

  din famn

  vi hör

  din sommar

  vi helsar

  din goda val

  vi sender

  Them ventar jag binda ros

kan vara

en famn

för vis sinne

havet

elden kenner

där binder

min famn

allas jag

för livet lever

under mon

ljum malva

elskar så

var

barnet

var

vishet

var

handens gåva

tusen rör min nåd