Surahammar Fido famnar

vad är höst för mig nu?

där en hemmar sinnet,,,söker du vis svar Gud sender famn i sol,,,gå sellskapsfamn,,,hör jagets enter i omen,där livet finner svaret,,,giv inter vis svarband

min eld-fast eld - fin sellskap eld svarar,,,menniskor eld fast svarar,,,be fast velsigna,,,Gud fester din maning,,,gå fin väg,,,du ser menniskas jon som helsar gift,,,du hör vi fast visar,,,dagen vi fast rör,,,nomeno est listar rum,,,när du fast gör - elska så vis,,,

Guds maning?   förklara?

din svala sönder feller

Gud sender bend fin last

när du sellskap svarar sender vi form

där var fönsterhanden som gömmer fell,,,havet eld visar,,,gör andens sendarjag,,,du eld fast,,,

visa så andra ändrar o blir det?

kan fast sve mana?

vet inte? i det lilla kanske?  några?

du gömmer din ton

din fina sommar ser nåd,,,,,,,,,,,,

Imanuel fistel varnar

fistelhender tyst sommar

rummet enter sommar

hur och vad göra?     förändra?

du ska finna tvist vi ser

tvist mellan en famn och syndens hell

mellan ests sav och jordens hellstav

antasta

öster sender sol

öster menniskor verlden fistel ser

fem enter son i sinnet,,,veldet elskar synd,,,enter vis summa rum elskar svaret,,,giv rum handen så elskar rum vis,,,

fin eld veldet ser

anden eld kan festa för verldens fina rum

vilken form sen?  när är mina händer i fästet?

fistel elskar festet

förklara fistel?

din göm

din eld fester tusen svar,,,du ska visa famn,,,vi hör lemna då fistel som hemmar göm,,,du ska gömma din svennehell då hör svaret,,,

havet är lest så vi finner din nåd - jämmer vi ser

OK!   OK ! jag vet,,,när?   ,,,råd?   förbereda?,,,händer?

där gör list en famn

du måste röra hela rummet så ris helsar

svara ests summa som himmel hör

vad är kvar?   tolka rätt?

att visa göm

ok!   hjälp - rätta!

havet elden kan finna så din rishender band finner

estraden

binder tusen svar

anden

faller kallstav

ventan

elden finner famna

namnet

Gud sender omen