Surahammar Fido famnar

varje famn rör solen

följer din skola

Guds röst är solens

visa vår famn

ge din röst

Ave rum vid solen

se jordisk fin rum

rentan finner famn,,,domen följer rusta,,,så ni ska följa solen

vi ger - du följer

vi följer Guds röst

följet följer Jesus röst

minnet är god röst

famn eld rör

- envägsfamn ?

du kind ska famna

du finner viljan till rum

Guds givna rum

-känns inom mig-gråter   blåser ,tjuter ,viner ute

aska ventar famna

varje vilja följer famn

vi svarar:

Jesus rör din jord

se han är god salva

velsigna du famn

Jesus är verldens rum som följer rum vid Faderns goda famn,,,även gest ventar ljum röst,,,Jiss är över viljans famn,,,sommar vi hör Jesus följa,,,namnet är Ave famn

glad-en kommer

famn finner hjelp

17.35   något skriva?

skriv:

ni vem ger lamm

Jesus ger sol

kommande famn vi fester i solens rum

skriv:

Gud hör Jesus komma till ton

som var vis allvar

kommande rum selver för varje hand vid allvar

hjelp verlden festa sommar

du visar ton famn

-till alla?

ja så famnar du verlden för kend röst

-med !

ventil är över din famn

så följer saven famn

-tacksam!

-nästan oro och problem överallt !

kinden Jomala kölden kenner

se

rum hör Jesus som veldig röst följer

varna fi  hemnd

selvande över din rum

Jesus ser du visar Jesus famn

varje god famn ventar famn,,,val är så kommande dag,,,val vid skolan Jesus rörde

-val?   mig?   alla?

val för alla i jordens tomma svar

jorden svek följer så,,,du finner en hand som ger dig rum för famn

-mer?

säg:

human velsignas av famn

Jesus finner fin allvar

kommande ton fönster kan famna

-vad händer med hela världen?

se Jissus är fast för dom

nera ser han famn vid allvar

-känner mig liten,,,förstår inte allt

varna verlden för istoria som hör hjelp

allvar vi sender för god jord

-allvar nu?

Jesus famn är så hand

som visar verlden kind