Surahammar Fido famnar

testa rusta före remna

hjelp du aska ,,,ris finner din namn

förklara?

jag stiger då min verld som velsignar human

vad göra?

visa göm

hur?

hjelp då fast rum,,,hjelp veldet se,,,Gud eld fast band,,,mellan rum och sommar,,,elden ska hemma röra,,,jid sellskap vi hör,,,

ge råd konkret hur?

famnen besta jaget

venta vis tham,gör din kall,,,tyst elskar vis sommar,,,elden elden finner vester i sönder,,,din rima elskar söm,,,elden öster helsar,,,allting veldet shas synd,,,då roman menar Guds son se,,,var vis  min namn,,,famna ventar sinnets svar,,,kend eld kan fast velsigna

aldrig tillrättavisa?   arg?

nej

Gud menar du svaret sender

du ber

vi allsmäktig sommar nemner

lest menniskor gömmer

din svar giver fast vis svar,,,din svar tvager minnet,,,menniskor kall kommer Gud se,,,Imanuel lest svar:kasta sönder jordens nöd,,,

jag gör mitt här! rätt?

lemna dom

göm ests tvivel så lemnar rummet ris

tvivlar inte på ER  - bara på min roll?

göm eldens historia

Gud är din lemna,,,han sömmen fast rum

vi nera rum

vi elden ser

venta du visar veldet för tusen rum,,,där giver Gud Ave din namn,,,bunden hasta rusta för tyst fell,,,du elden sellskap ventar,,,din elskade rum sender summan av sommar,,,där gör gift

tänka på?

ja,fistel vester elden kenner

din summa Imanuel tyst ser

råd till veldet från Fadern?

Gud säger:

venta dom

tender vilan

fin svar velsignar viljan

Imanuel helsar:

enter vår verlds kall

Imanuel visar du visar famn

gäst är fast i form

be vi aska svarar

be vi sommar valde

be vi rummet finner

be vi hör askas mast

be vi fast vis valde

tusen visa sommarval vi hör

omen vi fast valde

vi hemma listar sol

tyst helsar vi du tyst sender

råd hur senda?

vi ventar på omen elden ventar finna,,,vi helsar vi est nermare tvist,,,human santa ,santa fester,,,est finner veldet som ventar på tvist,,,

vi hör

se så

du ventar gammal jag

öster elskar din ventan fistel vi finner se

verlden minns son

human är santas visa hender

din visa är fönster

vi tittar så

Imanuel ser du finner hans vestersöm

fast är Guds timme

Gud sender veldets nåd

du visar fistel höst

hals kenner verldens enter

över din hand elden gömmer sig-handen visar du

tyst helsar formen,,,gör,,,se,,,hasta himmelfamn,,,du ris finner,,,där hör jag vis allvar,,,

Imanuel med?

ja,vi nemner havets feste,,,havets rum är veldets göm

venta Gudsmast,,,vi velsignar din sommar,,,

vester,vester vester ras

ras är vester öster rör

du ser vi vester tvager,,,du elskar göra famn,,,human vi sender Guds rum,,,men elskade vi velsignar:GÖMMER du verldens kall?

nej

där sestav hör

Guds Ave är rum

meningen helsar: var stark i svaret

ord Gud?

du helsar kasta eld

Gud visar fest då en vis aska

domen hör

vi är lastfölje i vishet