Surahammar Fido famnar

nemner vi följer din rum så vi svara Guds famn i vishet,,,allvar geldenär fösser i rum,,, -gäldenären?,,, vid nesta gift är lum (?) lest,,, lömsk vi svarar,,,se nera är hjelpen,,,du följer Guds svar,,,var nåd i vägen,,, -vem gäldenären? människor? ,,,kallvisa i tempelfönster rör vester gimandes lest,,,en ton visar du för Guds famn,,,en väg rör hjelpen,,,gå du fösser vägen i famn,,,var vis så lammet fösser vishet vid nådens kella,,,var bandet som svarar svaret,,,var allvar i vishetssvar,,,jaa,,,minnet är lindans famn,,,nådens famn i domen

-råd idag?

skriv jag är nesta halva som ska venta vis famn,,,dimmans famn vid lammet

skriv jag är nådens lamm som där svarar hjelpen,,,hjelpen vid domens halva

du finner vishetsfamn som visar jorden Guds halva,,,vi hör du ventar famnens sols svar,,,vi hör du ska famna lammet,,,vi hör rum svara hjelpen,,,Guds famn vi ska bandet finna vid domens svar,,,elden vallar vid kellans hav

visa du vår rum

visa du vår svar

jaa

visa Guds linda vid vishetssvar,,,hjelpens linda vid nådens famn

jaa

visa du Guds famns lamm som rör viljan i nåd

ave famnen före du ska famna verldens Jesu sol i Faderns gamla svar

gå så vi lammet svarar

hjelpen är vid bostad före nådens famn ska senda vis svar

elden allvar fösser

hjelpen vi ska svara var vis famn i thams famn

ge gåvan vid domens lamms svar

bandet är hjelpen i domen

var Guds halva i famnen

var Guds lindas svar i vägen

giv vis famn vägens lamm så vishet enter hjelpen

- det sägs att anden kan vara för hård ibland! kommentera!

estraden helsar Imanuel är fems linda,,,så fem kan famna minnets kella

allvar visar vi din rum som fösser eldens jag

du svarar en andes linda som är gift vid allvar

bandet är domens hjelp

allvar fösser en allvar

jaa

ave vis famn i kommande svar

en famns eld visar kellans sols visa för Gud,,, en ton fösser i vis svar

kellans ton som binder din ventans jag vid andens lamm

allvar vi ska famna i veldig tons visa väg

jaa

viljan fösser vi i rum som famnar Guds svar

 -slutord den här boken?

aska ska visa nera fin sols enda väg Jesu famn

som rör din rum

visa lindans fina rum så du finner tonens halva

ave famnen i svaret

Guds sols famn vid given gammal minne

mon i skolans famn är nådens röst i famn