Surahammar Fido famnar

sovigt dåligt

Gud eld

vem hést?

hemma idag-svettas-fryser,,,varför lida så här? varför?,,,kör nån med mig?

Gud visar dig hjelp,,,tend Guds hjelp,,,

hur?!!

hender ska helsa vis,,,ilfamn se vi var gift i din verld,,,gå du finner svaret,,,fast är ton,,,Fadern ventar din hjelp,,,bend din famn,,,

,,,ger famn hela tiden!!!   HUR fortsätta?

Gud visar dig val,,,din hand ska Gud svara,,,tend viljan till Guds allvar,,,var vis så elskar Gud famn,,,hör vi kan velsigna jord,,,

ni säger ris men jag mår ju dåligt?!

havet enter,,,du ska famnen senda,,,anti är köld för jord,,,tyst ska vi halvan svara,,,aska giver du till famn,,,hjelp kommande tid se god allvar,,,

hur fortsätta?  gå vidare?

famnen elden visar jord,,,tinder anden sender,,,allvar elden tempera sår,,,se var famn,,,ja,,,domen sommar famnar

eldar , läser, ord Mester ?

vi nera eld i nåd,,,du sender min famn,,,sammanhjelp ventar följa din resa

Mester följer ?

han tellstav,,,en tid helsar visan,,,anden är limfamn,,,jag ventar rum så du hjelper god ton,,,mast rör din namn,,,menniskor hjelper rum svara sinnet,,,jaaa,,,gå ventans namn,,,fest din fina allvar,,,Gud veldig allvar kan famna,,,min famn est giver nesta rullväg,,,var ton som visar Guds hjelp,,,allvar elden svarar,,,venta kommande namn Faderns svar för god tid vid rum,,,

vågar inte hoppas för det händer nåt hela tiden

du var vår ton,,,se Gud ska linda famn för din malva,,,tend rum så finner mantel god famn

hur tända rummet ?

visa Guds svar

gå rör din namn

hör vi famnen nera rör

valet är sommarfin namn hender visar

vester est

vi nera hjelper

bend

bind

band

båda svaret för Guds visa

besta famnen veldig vilja kan se

tender gift före din santa i verlden