Surahammar Fido famnar

giv Guds timme vägen i rum

- visar den nu och skriver om attentat i UK Nu 22 döda,,,och barn !!

estraden kenner jordisk famn

allvarsväg som famnen fast svarar

mörker hör  lemna kellans havs feldiga vilja

Guds visa famn rör viljan så vi hör Guds sendare famna

- hur ta bort detta mörker?

- överlåter?

kempa svarar nådens nemnare

kempa svarar nådens hav

kempa svarar Jesu rum

kempa hör vi svarets sol röra

nimbus fester hjelpen

allvarsväg hör nåd svara vis väg

- jag kämpar just nu med allt runt ! -jorden behöver hjälp mot terror! Profeten Mohammeds anhängare?

 tig!  (skrek någon dovt)

-hmm

tist fem rör jemmer nomeno i vishetsväg

- ja många lider,,,blir oskyldigt dödade

jaa

vi ser nomenos tham fössa allvar

be nådens nera vilja röra Guds svar i famn

du ska röra din väg så limmet kan senda nåd i vägen

- visar - överlåter - går vidare?

jaa

dagens vilja följer nåd

famnens vägs ton

sender nimbus rum för Gud ska svara allvar vid vägen

- P. X var är han?

pant i skam i stola ska festa

jaa

havets lamm ska röra nimbus fina svar

hjelpen är i nåd

bandets lamm är i fall

ge Gud vägen

samtal

en ton når rum

en ton rör rum

en ton sender gift (gåvan)

allvarsväg vill famnen se linda hjelpens visa

du rör Guds famn

visa vägen för handen är nåd

gå ave vishetssvar

gå malvas svar

kellans sendares timme som fem ser ge nåd i hjelpen

vi hör domen svara

var jordisk rums havs sol

- inte så lätt när terror rör!! blir bedrövad och arg!

munter nåds givna väg ska famna en famns sendare

jaa

meningens nåd rör vi i famn

se du finner nimbus bindande kella i fem

skriv du minnets nera velde som är hjelpen i Faderns famn

ave Guds famn i Jesu allvarshavs fina gamla minne

Hashivah - återkomsten ?

hemma minns rinnande nåd rum i Faderns gamla väg

havets lamm är jag som famnar

se Guds väg famnar rum

- återkomsten  - Jesus snart är här?

jaa

havets lamm kan nemna viljan i nimbus fina svar

du lindar Jesu rums gamla visa famn

andens ton finner din nimbus

- fick jag något svar om terroristerna?

semantiliska lest är sha lindans fem i rusta liv

så:´ din famns nemnare

så:´ din havs eld

nomenos nåd limmar lov som sender domen vid din jag

balustradens nåd fem är i tyst ram som fem svarar

be:

domens nåd famna

Guds havsrum famna

visans nåd senda vid hjelpen

 

 

gammal gammal ton sender jag i fallets ave Gud i vishetssols famn

Jesus rör domen vid nådens allvar

Guds famn visar rum famn

jaa

hjelpen är nådens havslamm i boningsvägen