Surahammar Fido famnar

-jag göra?

Jesus enter kommande famn

så ser du tinder i din svar

istoria famnar din svar

istoria Jesus ska se fössa din allvar

be din allvar senda ton

minnets band rör din rum

-skriva mer?  på datorn?

där står fin famns svar

istorias svar