Surahammar Fido famnar

Gud visar dig din famns färd

 

kiss

kiss

kiss

evangelium svarar

 

mast

min famn

mast

vis famn

mast

rustar rum

mast

allvar hjelper

mast

minnets rum famnar

 

-funderar,,,är ni i framtiden?

nera vi är så du svarar sommar vid vägen

-ser ni bakåt eller framåt-vad som hände?

(he suckar) viljans söm ser du över din rum

-förklara?

heaven eld Emanuel ska svara över din famn

-snart skriver jag på FB om samtalen

(he skratt)

ave din famn som svarar solen

du sender namnet "kan rum famna"?

du hör rum svara domen

du fentar svara vis hjelp

bena du famnens svar

jorden är festet som sender hjelp

Kristi Himmelsfärdsdag

07.30  +7 gr C

evan elden ska famna,,,havet rörde god rum,,,din väg hjelper rosen röra domen,,,minnets väg är svaret

-mitt minne jag gör här?

kempande famn enar visan som rörde domen,,,ljum famnar din svar,,,sommar Guds svar finner famna

-förklara! vad hände den dagen?

jordens sendare festet såg kempa vid öm rum,,,havet såg,,,havet svarade,,,hjelpen famnade hjelpen,,, festet såg jordens famn,,,

-Jesus?  himmelsfärd?

jaa,,,havet tog hans jämlike namn till Jissus jordiska famn,,,havet rörde ros,,,havet feste sommar,,,Gud jorden rörde,,,så föll så domen vid hjelpen

- råd i mitt liv?

Gud svarar: ge hjelp till vis allvar som ventar famna din summa,,,omen omen sender jag,,,allvar elden ser,,,gumman vester famnar,,,ena jagets famn,,,havet elden vester visar så bind rum i kellan,,,

-förklara enkelt?

ena vis jag vid din sendare

viljan elden ska följa

viljan till domen i namnet

dino svarar istoria i verlden

iman elden sender:Guds väg meningen allvar rör

 

samtal:

kan du se stig?

kan du se svaret?

kan du se tindersommar?

-ja

est helsar jag i festets kella

 

aska sommar hjelper

så ska sinnets rum röra Gud

min famn är där man kan

jag sellan fester en mast

öster har sinais jag före 

öm svarar dig domen

en hendereld jag mantel fösser

så hjelper jag namnet

din vester eld hör Jesus fast binda dagen

menniskor est skapar där före din rum följer verlden

Guds svar sender jag i hjelp

-Jesus?

 -

-vem?

 -

jag känner allvaret i tonen som jag hör

du ser

jag är över din mast

jag är Jesus i skolans verld

jag är öm lamm

jag är din ton som där jaget fester

där lindar jag över jorden din famn

du ser min kellas dag

du tvärs fem hör röra solen

i hjelpens svar

-skriva samtalet här ?

där jag vill velsigna din svar

-tack