Surahammar Fido famnar

- det är svårt att ta ut det rätta,i texterna, i samtalen! så det blir bra

vi nemner nådens sols röst ska visa nomenos lamm som följer nera domen i rum

visa Guds nåd där jordens rum faller i viljans röst

ge Gud gammal tons famn som finner vis rum röra allvar

jaa

Jesus sender tonen som man ser senda hjelpen

be bandet svara rusta Guds rum som fösser en andes hjelp

ave famnen vid solens gamla minnesfamns linda

ge hjelpen andens famn

visa Gud du följer allvar

havet visar bindande svar

gå gift (gåva) som svarar hjelpen

gammal famn rör vi i domens sols svar

gammal rum famnar menniskor i verlden