Surahammar Fido famnar

säg: minnet

minnet

säg: vester mörker rest,,,där vester veldet föll,,,gäst veldet velsignar verlden först,,,sen rör bend Guds rusta för lamm,,,ja,,,mörker eld hender runt famnar,,,Gud velsignar vis val,,,menniskor fester fistel vid bustav,,,då menniskor visar synd,,,hals,,,gå,,,förklara mörkret?,,,umbäranden hör hjelp,,,ja,,,törst kenner,,,Allsmäktig menniskor bender veldets umbäranden över svaret,,,ljum veldet fast velsignar,,,

ja se vi sömmen når

se rusta havets kast

så var din kasta sommar

när du hör ris ventar famn

jastav ber för vandel

din val hör så famn

timmen vi son manar

hell elskar synd

menniskor vi sår

sönder menniskor vi hör böna-

mellan mörker och sol

venta du man ser

du ser hell

vi sömmen rör

så fester rummet fin kasta

när du gör veldets svar,,,venta mellan fantastisk famn och göm fistel

vi svarar : Mestaren röst sender

hör vår ton

vi var tvag i aska för verlden

visa du  vi  nera  rör

du veldet bunden röst

visa vester du fester svaret

så kan rum famna

vad?  förklara? visa?  våra samtal? tänker nästan sticka hem! varför ska jag träffa  på alla skitstövlar??

för under ventar mönster,,

inte kul!  inte roligt alls!! magen då,ont!!

se  du  vi  nera dagen,,,mana min ros,,,santa hör fantastisk famn,,,Gud ber : venta svaret,,,ja fast hör man festa

orkar inte mer ?!

nu sellskap vi nera ventar

,,,,,,lemna du veldets mörker,,,visa vi fester viljan,,,du manar havet,,,helsa svaret,,,böna vandel,,,se fin famn,,,så hör veldet

öster är val Gud visar

du svarar öster är svaret

velsigna rusta för min rum Gud ventar famna,,,aska vi fester,,,du ventar vis rusta,,,vi säger: venta Faderns jag,,,vi elskar Vursten som hör mörker velsignas,,,Gud ser du famnar,,,din svar är bunden mantel,,,

Gud säger : mana vis hand,,,rör band,,,hender svarar ventans ros,,,en jastav är två i röst