Surahammar Fido famnar

nåd rör solen

nåd rör famn

nåd är i viljans iman som famnar

eld eld lindar nåd

 

vill elden se Guds fall

så linda Jesu svar

visa lammet som du rör

så havet famnar Guds väg

se du svarar Guds lamm som sender hjelpen i famn

-visar ja,,,känner ja,,,skriver ja,,,

se allvar är viljan som du ska famna

be Gud röra lammet så lindan följer en gammal famn

havets famn vid hjelpen

- hjälp!   rätta!

gammal rum finner vis famn som fem rör i rum

du ska röra viljan vid vägen

famnens väg i famnens svar

havets bindande väg i jordisk famn

ave Guds famn i hjelpen

- hemsidan?  skriva?

skriv

en askas väg sender felsignad nåd som famnar Guds rum

se

allvar visar Gud famnen

se

ave Guds vägs Jesu rum i Guds lamms band

var i jordisk falls rum som Gud visar i Faderns ave vis rum i famnen

allvar visar Gud nådens hjelp

vi lammet svarar allvar

visa jorden famnen i vägen

lova Fadern lindans linda ska fem senda vid hjelpen

Gud rör rum

Gud rör rum

rums allvarslinda i verlden

- samtal Jerusalem som huvudstad (kan leda till oro)

hals i skolan finner jag svara gåvans väg,,,du ska röra vägen,,,du ska linda svaret,,,se,,,jag visar dig viljan i din rum,,,havets gamla famn rör vägen,,,jaa,,,giv jorden malvas röst så svarar Gud dimmans nåd,,,var jordisk kellas nåd i verlden,,,se dagen är valet i famn,,,se domens ton rör Guds lamm,,,havet visar Guds kellas väg,,,var vis i jordisk famn,,,var Guds sol,,,var Faderns nåds väg,,,havet famnar nådens nera fina rum,,,Jesus sender lammet som visar jorden allvar,,,ave vis väg i fem kan senda vis famn i fallets svar,,,jordisk famn ventar röra domen i veldig sols svar,,,havets allvar vid hjelpen,,,gå,,,så du rör vis famn,,,jaa,,,giv jordisk svar svarets sols vägs tinderväg som fösser elden i fem,,,be,,,Gud ska svara din svar,,,gammal väg är i nådens sendares band,,,minnet fösser jag så lammet fösser ave Gud vid vägen

- få svar om Jerusalem?

heaven visar nåd i vägen

Jess halva fösser Emanuels Gudsfamn i jordisk famn

- Jerusalem?  förklara

sal i Simons sol allvar hör hjelpen röra i god famn

 - huvudstad?

hör vis halva fössa allvar

jaa

se nådens lamm röra Guds svar

- kristna,muslimer,judars stad

sellskap är Gud som är vid din rum

hör veldig nåd fössa famn

visa jorden rum som svarar svaret

Guds svar vid solens rum

visa jorden du rör famnen som fester enad famn

handen sender hjelpen före Guds svar sender viljans gamla väg

vi är kellans halvas salva

be

du fösser Guds lamm

santas famn visar ju lindan i följets kenda gåva