Surahammar Fido famnar

- närmast?

visa vägen i rosens halva

visa rum för Guds halva

du rör kellan i god famn

svara rummet given svar som famnar allvar i jorden

 

estraden

ton i Mast

gammal kella

vester famnar

Jesu dom i lindans kella

velsignar enad kommande rum

tist list rör lindan

ge lov vid hjelpen

ge lov i famn

iman rör havets lamm

aska visar ave Guds linda