Surahammar Fido famnar

hender ser kommande helsvar-eld sveper-sömmen erver

vers till alla  31/ 7 -09

human

barn

human

svennesönder

jon

estraden valde

mellstav

kenner vis

se

min

nåd

se

min

velde

se

min

estrad

hör

eld

röra

kommande

visa

jag

kenner

hela

allsmäktige salva

best fester havets ilska i hörn

köld

famnar nu

estraden är jag

hela visa dagens sommar

tvag då havet

festet hör

din jon hör svaret

lemna då ros

bind inter  - jag gåvans famn

svek hör Ave

rör allvar i lamm

måna där svaret

se human binder jag

se mellstav gör rörande jag

namnet mellstav famnar

ja svep humans namn

gestav hör