Surahammar Fido famnar

se salvans jag är Mester i allvar

viljan famnar din väg

minnets svar före domen

jaa

skriv du sommar som nera tender solens rum

skriv du svaret som rör verlden

skriv om famnens svar

jaa

skriv du din famns svar

hjelpens röst i skolan

svarets svar    kempande allvar

domens famn    Guds kella

ventans svar    velsigna vis jag

 

Ave famnen i dagen

Ave verldens allvar i famn

 

rör kellan rör god famn

rör fin famn i solens rum