Surahammar Fido famnar

samtal 5/9

se

finner en famn som sender kellans allvar

jaa

Jesus sender Guds rum

sav i ram

sav i rum

sav i solens svar

Guds hand kan finna en rum som elden sender i rum

kellans kall vill röra Gud i boningsröst vid famnens väg

allvar rör rum i verlden

- mycket omkring nu!   hjälp mig!   så jag orkar!  fler behöver hjälp nu!

jaa

vi ser

bistå din famn i Faderns svar

Gud kan röra din väg i rum