Surahammar Fido famnar

Ett vanligt samtal en tisdag i mars. 0905 , 5 plus med sol och moln.

minnet nera nemnaren följer

namnet rör rum

ave domen som ska veldig ton senda

Guds nera famn ser rösten som fem kan senda

innan rum ska följa nådens famn besta hjelpen är din sol som följer nera famnen

-händer närmast?  råd?

öm ton ska veldig famn följa i kellans ton som följer din sol

Masten enar hjelpen

så du finner nera Guds hand

-oro, våld,inbrottsligor härjar,rasisttankar hos många,,,,,,

forna ventiler skapar tell jag vill fem senda i verlden

-hjälp till!!   behövs!!!

famnen anden ska fem se röra eldens ton,,,så du rör rum i famn

-gör så!

menniskor följer nådens väg som ser Gud famna rum

-inte många i Sverige

vester(ler) är tust felsignade Gudsröst,,,du ser famnen valet röra,,,ser rum följa solen,,,ave din famn i Guds svar

-kanske fler behöver veta Gud är här och ser allt elände?

du fem famnar

Guds sol är veldig kellas röst

visa summan så följer Gud god famn i rum

-i fem ingår havet!!

venta sellskap ventar hemma följa din sol

himmel rör rum

domens nera röst ser du rör rum i Guds hand

viljans svar är din famn

-något jag bör fråga?

finner allvar som tender rum i Guds väg

se fråga du vi sender rum vid ton som svävar i sinnet

se sinnets hemmasol är Gud som famnar hjelpen

fråga du vi sender din sinnessvar

jaa

vi sender din summas svar som famnar en rum vid kellans svar

Gud rör rum

allvar är santas tvag

Jesu svar är i tham som giver kinden en sinne

Jesu svar rör Guds rum

lammets kall hör du sender en dom i din väg

havets ave Gud i rum

valet dimman kan tenda

du rör ris i kellans ave famn

Guds hand rör Jesu sendare som följer given rum före svaret kan senda solen

se santas famn är vid Jesu hand i rum