Surahammar Fido famnar

något göra ?

visa du är min

visa du ser sol

visa alla val

visa jag hamnen har

visa jag kan allvar famna

visa sommar

visa tidens sol

visa ljum eld

hela ros i din bana

bind så havets kant

umbäranden kenner ljum

var vår havs allvar

till mig ?

du ser

bend fester

barn valde summans famn

tvivel

fester föll

tvivel

sender man hell

Ave

sömmen jagar

namnet helsar summans tvag

mellstav kenner tvivel tveka

hör då barn santa se

din göm elskar tvivelhand

giv alla sår sendarens nåd

till alla ?

se

tham

se

jaget

se

ramen

se

val

se

salvan

se

vis famn feller

du

tvivel famnar

gör tvivel höst

hela gåvan malva mantelsvar

där helsar svaret

alla svarar vis