Surahammar Fido famnar

 

säg ett ord

som du vet                                                                räkna med mig

vi bytte                                                                      i aftonen

                                                                                steg för steg

säg det                                                                     säg det

en gång till                                                                en gång till

i allas närvaro                                                            säg i sommarnatten

säg:                                                                          kom  kom

tveka inte                                                                   min vän

älska                                                                         Sker det nu

som du vet                                                                 så säg det igen

är en källa av tröst                                                      Vad ska jag säga?

vik åt sidan                                                                 Tro

trofe´ns triumf försvinner                                             tro