Surahammar Fido famnar

visa enter för alla

kan inte Gud komma ner hit och fixa iordning hela jorden,så allt blir lugn och ro,och bra för alla människor här?

tysst gammal tuva

men gömmer

där hör kall ... selvande est är...selvande human...

"liten tuva själper stora lass"? vem eller vad är tuvan?

tiden ser en grym boning...veldet gör summan farlig köld...

vad vill Gud egentligen med jorden?...förändra?...många är inte onda...

veldet estraden följer...kend famn följer famn...giv sendaren ljummen feste...ja bind eld för en fallen kant...fallen kant får ju sinnets sol...kend jagar ju hela visan...göm så en famn för sinnets jord...gör jamast...be för jordens tuva...se ros elden sender...Gud namnet ser famn

skriva om det här?

gör kindermast

se var famn hinner så

se var gåvas jordiska malva

se summan har santa gjort

se hur val giver sommar

se fem vi lemnar val

se jordens sinne finna malva

se humankant göra sendarens famn

se human valde hela rosen fem sender

hör så allvar famna

hör så god ros interjord röra

havet rör så hela interros

veldet ser sinnethuman

veldet elden rör

vi helsar

vi är summans tid

Gud lever est malva hör

ja du hör hela ventans kall

du man famnar