Surahammar Fido famnar

hjelp jorden röra jorden

kom famnen är jordens sol

visa du jorden Guds famn

ave god ave

vester vi ska kunna famna

tend svaret havet är solen i kellan

rör du solen

rör du svaret

send till solen viljan att senda rusta rum

                   

                           över kellare hör vester köld

                           över jorden hör lov famn

 

visan man rör

hjelpen vi hör

kom se namnet

se svaret  Ave rum

Guds allvar svarar

hjelp god sommar,,,giv jord rum i solens svar,,,ave rum,,,Guds allvar,,,ave famn,,,vi havet sender sol i jord,,,över namnet kommer vi senda din famn

jorden är famn

jorden är svaret över god svar

se domen hjelper din svar

kend famnar famnens sol

så Jesus finner nåd

vi hjelper domen röra solen,,,kempa vis ave,,,din hjelp är din rums minne,,,minnet av jordens hand,,,så rör din famn i tinder,,,jaa god rum famnar allvar

Fadern är svaret

följ havets svar

sommar kan famna,,,senda jorden sin ton,,,tenda solen sin rum,,,ventilen är est ave svaret,,,över solen Jesus svarar Ave famn,,,din minne är tend domen,,,tend domen i havets jag,,,ljum är nåden,,,din Ave vi famnar,,,Ave famnen,,,före överfamn rör sinnet aska famnar dom,,,sommar Jesus sender,,,du Ave röst som hör jorden visa aska,,,menniskor följer famnen,,,där ser Gud bend ton,,,verlden är solens rum,,,föss god hjelp,,,kommande famn svarar Ave ave rusta solens kind,,,ljum är tonen,,,minnet sender tinder,,,Gud är ton för domen,,,mönster hör vi är hjelpen,,,vi är svar i havets röst,,,din namn sender skolan,,,be så famnen visar sol,,,hjelp god hand svara skolan,,,minnets hand är domen,,,be solen höra skolan,,,be god famn visa allvar så havet visar en tham,,,en istoria som evan rör,,,havet famnar din rum,,,havet havets svar hjelper,,,Guds famn famnar sommar,,,Mester rör vis famn,,,sommar famnar allvar,,,din allvar hjelper Gud,,,svara sommar

jaa

hjelp svaret

solen är mast