Surahammar Fido famnar

 

tänk om:

A ger B som blir d.......tänk om d är du - ja du som läser nu

 

hender hjelper fin rum

hender

Ave

salvan

sender

giv nesta

fina namn

eld hör

allvar ventar famn

human famnen tvager

vi helsar dig Jissus sav,,,din vilja ser svaret,,,Guds band,,,human svarar gammal rum,,,giv din sav,,,giv din famn,,,Gud vill finna vis ande,,,be,,,be,,,vi hör

var stig i din minne,,,du visar,,,röst sender svaret,,,hals giver famn i svaret,,,Gud hör viljan

elden hör Jissus kall,,,Fadern minns veldets rum,,,nera giver Fadern söm,,,aska finner sommar,,,elden fast fall,,,havet ventar sinnet,,,mantel kan du visa,,,ja,,,kommande gamla ande lest hinder hör,,,bunden ris är lamm,,,du hör Guds fina rum,,,vi havet finner rusta,,,saven är din hav,,,Gud rör allvar vid svaret,,,tyst giver Faderns hand,,,gammal ventan halvan minns,,,giv din gamla svar,,,himmel var sol

...med så jag gör det rätta?

ja,,,min santa ska visa given salva,,,du hör vis ande,,,

...vem?

ända till mönsterjorden såg vi sendaren,,,han hörde salvan i tumans kant,,,han hjelpte sinnet för tyst famn,,,aska jag helar Fadern i santa,,,du hör given malva,,,tham öm famn

...kan skrika till hela världen om er nu,men,är det det rätta?

ler   he

tinder tender en lamm

umberanden visar söm

där gör lamm gammal sommar

vi hör du lest rör

hjelp Gud svara

Fadern hör gammal son

ja

Gud rör hans visa i lamm

visa var rum för jordens namn i gammal söm

...visa allt dåligt?   så?

hjelp havet i salvan,,,venta vis hjelp,,,du hör list i summan,,,man sellskap fester,,,se,,,din namn enter istoria i gammal tuman,,,

...tuman   vem?

en aska i jorden,,,han lemnade hymn för Ave,,,han såg hjelp,,,han öm rustade Faderns sinne,,,han hade en inter kind,,,han var lest för din allvar,,,han havet famnar,,,human ser hans jag,,,all lest vi santas gamla vilja tender,,,gå vi saven valde,,,

...vad händer?

vi hör lemna din namn,,,då finner viljan handen,,,hör,,,du allvar sender,,,testa din sav,,,ge lamm i havets rum,,,anden kastar så famn vid rum,,,

...har du inget namn?

där (he) hör du en veldig östergåva,,,handen savens hymn,,,min namn är Guds menniska

ok !

sö.12/9

03.30   hör folk komma hem från fester-lugnt       ord?

tysta kast

hjelper du min verld

hjelper veldig gift (gåva)

hjelper havets rum

se

din rum är sellskap

se

din minne fin

hjelp din santas kast

hjelp din minnesfast

himmel rum vi santa rum

himmel sav vi lemnar

hjelp då gammal sinnesminne

se

rusta ventar hjelp

...vad händer med mig?   jobb?

historia

historia hjelper

jaa

vi visar dig

...lite rädd för vad de andra säger?

Gud din dimma

havet visar gift

hör vi är santas gamla tham

visa du vår verld

...att ni är här runt oss-runt alla ?

ja vi är hos var gammal vis summa

...som en skyddsängel till alla?

ja som en rusta sav

ja som vandelför Guds timme

...är Guds timme nu?

ja fast är hans jomala

giv tyst rum gammal rast

havet ber istomin famna

...något du tycker jag ska fråga dig?

säg:

anden hör du vinter i din namn?

anden hör du vinter i ditt namn?

 

du svarar inte.....

säg:

havet är din sellskap,,,finner du vår santas famn

säg:

AVE är Guds hav

AVE finner tyst röst

jentan fester band

Gud vill du ska venta min rum som visar given salva,,,hjelp du hör,,,visa din minne,,,

...mitt gamla eller kommande minne?

hjelp för Guds sellskapssvar

be

se

du ska se vi famnar

Gud hör havets ton

hjelp given malva

Gud ser du visar rum,,,så,,,band,,,i kasta god tand för bön,,,du giver gammal rum famn,,,sender din namn till Guds salva,,,havet ber dig visa jord,,,sommar ventar din rum,,,hjelp gammal rum famna,,,då visar du santas ton

Gud din stav i ton

hjelp du famnen visa Guds rum

namnet rusta fester vi

sellskap

tender

veldets

gift

halvan

manar

be för

lömsk söndersalva

gåstig selver

masten giver tinder

där sender vi ljum

...jobbet? jaa

hjelp Gud famn i malvans visa,,,du ska pest höra fantastisk göm,,,ja Gud visar dig hjelp,,,havet visar dig salva,,,du menar rusta för god val,,,

mönster nu giver dig ton

be

bind

band

be

bind

band

pusst ventar sol

Gud ser du är mönster

ja

Gud lim var

sellskap helsar: gör du havets timme

när Gud visar tyst famn

hjelper havet Faderns ton