Surahammar Fido famnar

 timmens tendande sol ska tonen famna så lammet famnar nåd

 

ventilens bild kan Allsmäktig famn komma svara

kommen

kommen

kommen sol i vis svar Guds lamm allvar svarar

 

se sellskap ska festa timmens famn så lammet rör hjelpen